Verticale verplaatsing meten

Eén van de metingen die inzichtelijk is in ons MOTO dashboard is de verticale verplaatsing. Een zakking kan voor grote problemen zorgen. Om de stevigheid van onder meer onze tunnels en viaducten te garanderen, worden metingen verricht die deze in beeld brengen. Oftewel, we meten de verticale verplaatsing.

Stabiele betrouwbaarheid
Een verticale verplaatsing meet je bij:
Viaduct | Tunnel | Dijk | Gebouwen

Als de bestaande situatie verandert, zijn er 3 belangrijke meetmomenten:

  • Bij aanvang, oftewel de nulmeting.
  • Gedurende de veranderende situatie, bij bijvoorbeeld de bouwfase van een project.
  • Na afloop.

Wanneer de veiligheid in het geding komt, is tijdige informatievoorziening noodzakelijk. Realtime online gegevens inzien is dan geen luxe, maar noodzaak. MOTO voorziet in deze behoefte.

Drijvende kracht
Volledig digitaal en direct uit te lezen in ons MOTO dashboard, het Liquid Level System. Dit systeem kan drukverplaatsingen exact waarnemen en geeft daarmee waardevolle informatie over verzakkingen. Wij monteren de sensoren met een omtrek van 10 cm op een vast bouwwerk. Een mooi voorbeeld waarbij wij gebruikmaken van het Liquid Level System is de Thomassentunnel in Rotterdam.

Is dit waterpas?
Hoogteverschil bepalen door middel van waterpassing. Met vaste grond onder de voeten wordt bekeken wat de verschillen in hoogte zijn van het desbetreffende terrein of bouwwerk. Waterpassing gebeurt altijd door twee personen. Eén persoon beheert het meetinstrument en de ander staat op afstand paraat met een meetbaak. De techniek hierachter zorgt ervoor dat hoogteverschillen exact gemeten worden.

Total station-meting
De naam van dit type meting verraadt het al. We zien een totaalplaatje. Een zeer efficiënte manier van meten. Total Station-meting gebruik je bij zowel verticale als horizontale verplaatsing, maar is ook in te zetten bij het bepalen van scheefstand. De meting voor Total Station gebeurt door één persoon.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht