Deformatiemeting norm RWS

Nederland timmert lekker aan de weg. En aan tunnels, viaducten en bruggen. Rijkswaterstaat (RWS) beheert ‘onze’ bouwwerken en omdat wij er met zijn allen intensief gebruik van maken, wil RWS dat deze in optimale staat verkeren. Om het overzicht en de veiligheid te bewaren worden alle metingen verricht conform één werkwijze. Dat is de norm.

Wie meet wat
De deformatiemetingen die worden uitgevoerd voor RWS kennen een behoorlijk eisenpakket. Logisch natuurlijk, want schade aan de bouwwerken moet worden voorkomen en de veiligheid staat voorop. Alle eisen staan vermeld in de ‘productspecificatie deformatiemetingen’. Een dik boekwerk om door te worstelen en een uitdaging om bij te blijven want het is een dynamisch geheel. De specificaties worden regelmatig herzien. Wij zijn bijzonder goed thuis in deze materie en meten ook graag voor u.

Dezelfde norm
Vervorming van bouwwerken willen we voorkomen. Met dit als doel, heeft Rijkswaterstaat zijn eisenpakket opgesteld voor deformatiemetingen aan eigen kunstwerken. Resultaten worden altijd op dezelfde manier gepresenteerd. Deze uniforme werkwijze is toepasbaar bij zowel een herhalingsmeting als een geheel nieuwe opzet. Er zijn 7 stappen welke doorlopen moeten worden. Het gaat om de volgende metingen: Z-meting, XY-metingen, voegmetingen en scheefstandmetingen.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht