Alignement-metingen

Draaiende delen vragen om de juiste tolerantie, de mate waarin een product kan afwijken van een nominale maat. Denk aan bijvoorbeeld productiemachines, bruggen en kraanbanen. Wil je zekerheid over deze toleranties? George voert alignement-metingen uit aan bijvoorbeeld schroefassen.

Met een alignement-meting krijg je inzicht in de mate van tolerantie van een roterend deel. Is bijstelling gewenst? Of is er misschien sprake van slijtage? Kortom, op basis van een alignement-meting kun je besluiten nemen en zo nodig actie ondernemen.

Meer weten over de mogelijkheden?
Wat wil je graag laten meten? En waarover wil je graag zekerheid? Neem gerust contact op over de mogelijkheden. We zijn benieuwd naar je vraag en geven je graag advies.
Neem direct contact op: 033 3030690 Stuur een bericht