Deformatiemetingen

Voer je een project uit in een omgeving die gevoelig is voor zetting of verzakking? En wil je de effecten van je bouwactiviteiten zorgvuldig monitoren? Wij voeren digitale deformatiemetingen uit aan bijvoorbeeld huizen, wegen, rails en damwanden. Zekerheid voor alles.

In nauw overleg met de opdrachtgever bepalen we met welke frequentie de deformatiemetingen nodig zijn. Dat kan eenmalig zijn, een aantal keren of doorlopend gedurende het project. Op basis van onze berekeningen kun je zo nodig bijsturen.

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht