Horizontale verplaatsing meten

Bij een horizontale verplaatsing meten we of er een verplaatsing plaats heeft gevonden in de horizontale richting. Dit kan zowel in de lengte als in de breedte. De mogelijkheden hierbij zijn dan ook XY, X of enkel Y.

Het graven van een gat bijvoorbeeld kan grote invloed hebben op het gebied en de bouwwerken daaromheen. Gelukkig is ook deze verplaatsing nauwkeurig bij te houden in ons MOTO dashboard.

De grond schuift
Een horizontale verplaatsing meet je onder meer bij:
Spoor | Weg | Brug | Damwand | Dijk | Kademuur

Ook hierbij geldt dat je uitgaat van een nulmeting. Hoe is de situatie op dit moment? Vanuit deze meting worden de veranderingen bijgehouden. Oftewel, deformaties worden gemonitord en er wordt tijdig ingegrepen wanneer dat nodig is. Om problemen bij dam of dijk te voorkomen, is het aan te raden om gegevens realtime inzichtelijk te maken. Het is maar de vraag of een duim in de dijk voldoende helpt als er een scheuring plaatsvindt bij de werkzaamheden.

Scheur in afstand
Scheuren zijn te meten met een scheurmeter, oftewel een digitale afstandsmeter. Wellicht denk je nu meteen aan die scheur bij jou in de muur van jouw woning. Maar ook horizontale scheuren of afstanden kunnen op eenzelfde manier worden gemeten. Wat is de afstand tussen punt A en punt B en hoe verhoudt deze zich na verloop van tijd. Een prachtig instrument om te gebruiken bij onder andere de voegbreedtes van tunnels.

Laat alles zien
De naam van dit type meting verraadt het direct. We zien een 3D-plaatje, een totaalbeeld. Deze manier van meten is zeer efficiënt. Te gebruiken bij zowel horizontale als verticale verplaatsingen. Een mooie toepassing waarbij Total Station ingezet wordt, is aan het spoor. Dit kan letterlijk dwars gaan liggen. De rails veranderen natuurlijk niet van richting, maar dankzij de exacte hoekmeting kan er over een lange afstand wel aangetoond worden dat er een verandering plaatsvindt. Deze verandering kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een verplaatsing van grond direct naast de rails, die op zijn beurt van invloed is op de ligging.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht