Uitlijning- en alignement-metingen

Draaiende delen vragen om de juiste tolerantie. Denk aan bijvoorbeeld productiemachines, bruggen en kraanbanen. Wil je zekerheid over deze toleranties? George voert alignement-metingen uit aan bijvoorbeeld schroefassen van luxejachten.

Met een alignement-meting krijg je inzicht in de mate van tolerantie van een roterend deel. Is bijstelling gewenst? Of is er misschien sprake van slijtage? Kortom, op basis van een alignement-meting kun je besluiten nemen en zo nodig actie ondernemen.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht