Scheefstand meten

Om scheefstand te bepalen, meet je de bewuste hoek meerdere malen. Een scheef huis is niet bevorderlijk voor het woongenot en een scheve damwand niet voor de veiligheid. MOTO biedt het juiste zicht bij scheefstand. Dankzij ons online systeem kan je altijd de laatste stand van zaken bekijken.

Vergaan
Scheefstand meet je onder meer bij:
Gevels | Damwanden | Kademuren | Pijlers van viaducten | Geluidsschermen | Windschermen

Vanuit de nulmeting, de eerste meting, wordt het verschil van de hoek bepaald. Dus scheef is altijd per definitie de huidige stand ten opzichte van de vorige meting. We meten dan in hoeverre de hoek is ‘vergaan’.

Schuine afstand meten
Een Total Station-meting is te gebruiken bij zowel een verticale als een horizontale verplaatsing. Daarnaast is het zeer geschikt bij het meten van scheefstand. Total Station geeft dus niet alleen een totaalbeeld in 3D, maar is ook zeer totaal in het gebruik. De afstand wordt gemeten om de scheefstand te bepalen. Een goed voorbeeld waarbij Total Station gebruikt wordt voor het meten van scheefstand: de pijlers van een viaduct van Rijkswaterstaat.

Holle buis voor de juiste hoek
Een manier om scheefstand meetbaar te maken, is door gebruik te maken van de inclinometing. Bij deze manier van meten meet je diverse hoeken boven elkaar, waardoor je ontdekt of er veranderingen plaats hebben gevonden ten opzichte van de nulmeting. Een holle staaf gaat de grond in en wordt daar vastgezet. De staaf zelf beweegt naarmate er beweging in de grond waarneembaar is. Aan de hand daarvan kunnen we de scheefstand bepalen.

Op tilt slaan
Een tilt, beter bekend als een hoek. Een tiltsensor is een kleine sensor, te gebruiken voor kleine toepassingen. Klein, goedkoop en makkelijk toepasbaar. Na een 0-meting kan je deze inzetten voor het bepalen van de deformatie.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht