Externe data

Onze metingen worden zeer nauwkeurig uitgevoerd en duidelijk gerapporteerd. Toch zijn er data van andere partijen die wij graag inpassen in onze eigen rapportages. Algemene informatie die inzichtelijk is voor iedereen. Op een juiste manier verwerkt, zijn deze gegevens voor jou van waarde bij het scheppen van een totaalbeeld.

Meten met twee maten
Voor een totaaloverzicht van de rapportages maken wij ook gebruik van data afkomstig van andere partijen. Denk hierbij aan het waterpeil ten opzichte van het NAP. Indien toepasbaar voor de bepaalde doeleinden worden deze gegevens meegenomen in de overzichten.

Hoe hoog staat het water
Grondwaterspanning wordt door ons gemeten, maar de waterstand van het open water wordt goed bijgehouden door Rijkswaterstaat. Het is interessant om te weten wat de druk van eb en vloed voor invloed heeft op bouwwerken.

Water met een smaakje
Drijvend op de Dode Zee is merkbaar dat zout water een drijvend vermogen heeft. Hoe hoger het zoutgehalte, hoe groter het drijvend vermogen. Dit vermogen heeft gevolgen voor bouwwerken onder de wateroppervlakte. Ook deze gegevens zijn op te vragen bij Rijkswaterstaat.

Lekker weertje
De temperatuur die wij dagelijks ervaren, wordt goed bijgehouden en via diverse kanalen gepresenteerd. Wij maken gebruik van de gegevens van Rijkswaterstaat. Warmte en kou zijn van invloed op bouwwerken, dus het is goed om deze bij te houden. Bij Liquid Level Systems of scheurmeter monitoren wij de temperatuur zelf.

Alle informatie bij elkaar
De combinatie van onze gegevens en die van externe partijen levert een compleet beeld op van de situatie. Het samenspel van diverse factoren wordt in de MOTO Viewer bij elkaar geplaatst. Alle benodigde informatie in één dashboard.

Meer weten over dit project?
Neem contact met ons op via 033 3030690 Stuur een bericht